Cover Photo for Zain
Logo of Zain

 Zain

90,805 views since 15/10/2015
944 views during June 2021

Branches & Locations of Zain in Kuwait, Page 3

Zain - Hateen (Coop)
Zain - Hateen (Coop)

Telecommunications & Internet

Zain - Hawally (Barsha)
Zain - Hawally (Barsha)

Telecommunications & Internet

Zain - Hawally (Coop)
Zain - Hawally (Coop)

Telecommunications & Internet

Zain - Hawally (Muhallab)
Zain - Hawally (Muhallab)

Telecommunications & Internet

Zain - Hawally (Sultan TSC)
Zain - Hawally (Sultan TSC)

Telecommunications & Internet

Zain - Jaber Al Ahmad (Coop)
Zain - Jaber Al Ahmad (Coop)

Telecommunications & Internet

Zain - Jabriya (Sultan TSC)
Zain - Jabriya (Sultan TSC)

Telecommunications & Internet

Zain - Jahra (AlNasser)
Zain - Jahra (AlNasser)

Telecommunications & Internet

Zain - Jahra (Coop)
Zain - Jahra (Coop)

Telecommunications & Internet

Zain - Jahra (Khayma, Sultan TSC)
Zain - Jahra (Khayma, Sultan TSC)

Telecommunications & Internet

Zain - Jahra (Sahari)
Zain - Jahra (Sahari)

Telecommunications & Internet

Zain - Jahra (Slayil)
Zain - Jahra (Slayil)

Telecommunications & Internet

Contact Info of Zain

Phone Number:(+965) 107
Phone Number:(+965) 24644444
Phone Number:(+965) 24817770 (for queries & bill payments)
Fax Number:(+965) 24641111
Fax Number:(+965) 24818800 (for queries & bill payments)
Website:www.kw.zain.com
Website:www.zain.com
Email:[email protected]
Facebook:zainkuwait
Facebook:Zain
Twitter:zainkuwait
Twitter:zain
Instagram:zainkuwait
Instagram:zaingroup
YouTube:ZainTelecom
YouTube:zain
P.O. Box:22244 Safat, 13083 Kuwait