Cover Photo for Knafat Habiba
Logo of Knafat Habiba

 Knafat Habiba

2,173 views since 07/01/2017
2 views during August 2021

Contact Info of Knafat Habiba

Instagram:7abeba_sweet

Branches & Locations of Knafat Habiba in Kuwait

Knafat Habiba - Hawally
Knafat Habiba - Hawally

 1  -  Oriental Sweets

Knafat Habiba - Salmiya
Knafat Habiba - Salmiya

 0  -  Oriental Sweets