Cover Photo for Maki Restaurant
Logo of Maki Restaurant

 Maki Restaurant

13,374 views since 10/01/2017
334 views during January 2022

Branches & Locations of Maki Restaurant in Kuwait

Maki - Burj Jasim
Maki - Burj Jasim

Japanese Restaurant

Maki - Marina Waves
Maki - Marina Waves

Japanese Restaurant

Maki - Rai (Avenues)
Maki - Rai (Avenues)

Japanese Restaurant

Maki - Salhiya (Complex)
Maki - Salhiya (Complex)

Japanese Restaurant

Contact Info of Maki Restaurant